Vận tải hàng hóa bằng ôtô


DNTN – TM – DV THU HÀ  vận tải hàng hóa bằng ôtô


Chi tiết dịch vụ


TÊN DỊCH VỤ  VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ÔTÔ


ĐỊA CHỈ   43 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, Tp.HCM


CHỦ ĐẦU TƯ  Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí- Công ty cổ phần (PVFCCo)


NHÀ THẦU CHÍNH   DNTN – TM – DV THU HÀ


ĐỊA ĐIỂM   phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ   758 tỷ đồng.


DIỆN TÍCH SÀN   11.475 m2


QUY MÔ DỰ ÁN

  • 18 tầng bao gồm 4 tầng hầm và 14 tầng nổi
  • Phạm vi thực hiện: Cung cấp máy biến thế khô ABB (Korea)
  • Công suất: 1×1.500kVA
  • Cấp điện áp: 15-22/0,4kV
  • Loại làm mát: AF
  • Vật liệu cuộn dây (HV/LV): Nhôm/Nhôm